CONTACT US

ZHEJIANG HUAFENG LONGCELL FIBER TECHNOLOGY CO., LTD.


contact us

Address: No.333 Changlong Rd., Tianzihu Industrial Park, AnjiCounty, Huzhou City, Zhejiang Province, China

contact us

Fax:+86-572-5101520

%{tishi_zhanwei}%